Rokle s.r.o. nabízí

Bezbariér pro hůře chodícíGalerie => G

Volný přístup pro postižené vyžaduje stavební zákon do novostaveb veřejné vybavenosti i do rekonstruovaných objektů. Odstraňování bariér se netýká jen úzké komunity lidí, ale celé společnosti. Obecně se uvádí, že desetina populace má nějaký hendikep. Vozíčkáři si stěžují především na schody do obchodů a úřadů a na skutečnost, že dodavatelé bezbariérový přístup neudělají správně v detailech, které nemohou poznat, protože v životě neseděli na vozíku.

Naše společnost vozíčkáře zaměstnává a i úzce spolupracuje s firmou MEDICCO s.r.o., dodavatelem vozíků a jiných pomůcek pro seniory a postižené spoluobčany. Významným předpokladem pro vytvoření správného bezbariérového prostředí je dodržení základních architektonických zásad pro samostatný pohyb seniorů a zdravotně hendikepovaných, především osob s tělesným a zrakovým postižením.

Dodáváme bezbariérové přístupové rampy z

Pro překonávání větších výškových rozdílů používáme

Výtah může být lanový nebo hydraulický v různých provedeních, přepravní plošina vertikální, šikmá, schodišťová s hydraulickým, lanovým nebo šroubovým pohonem. Bude-li výtah nebo přepravní plošina sloužit hendikepovaným nebo seniorům, lze požádat o

Komplexní služby
« Z JEDNÉ RUKY »