Rokle s.r.o. nabízí

Revize hromosvodů a elektrických zařízení

Provádíme výchozí a periodické revize

Elektrorevize vč. revizní zprávy je vyžadována zejména u rodinných domů, firem, obchodů, úřadů, škol, skladů, výrobních hal, sportovních zařízení, bazénů, na čerpacích stanicích pohonných hmot a ve všech prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů. Revize elektroinstalací a elektrospotřebičů jsou prováděny certifikovanými revizními techniky s potřebnou kvalifikací a osvědčeními pro dané zařízení a prostředí.

Komplexní služby
« Z JEDNÉ RUKY »